Nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên đại bàn TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 6 vừa qua, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã phối với các trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Bán công Công nghệ – Quản trị doanh nghiệp, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh tổ chức các chuyên đề kỹ năng dành cho các bạn sinh viên.
Các bạn sinh viên đã được trang bị các kỹ năng như: kỹ năng ghi nhớ hiệu quả, kĩ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng, kỹ năng thuyết trình hiệu quả, Kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống, kỹ năng chăm sóc da cơ bản.
Ngoài ra các bạn sinh viên các trường, đặc biệt là sinh viên năm cuối còn được tham gia chuyên đề hết sức bổ ích và cần thiết là “Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc” được tổ chức tại Nhà Văn hóa Sinh viên Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/6/2020.