Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tên gọi, bí danh hay bút danh khác nhau. Mỗi tên gọi, bí danh hay bút danh của Người đều có một ý nghĩa riêng, phục vụ lợi ích cách mạng; phần nào cũng đã phản ánh nhân cách, tư tưởng lớn lao của Người về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Chào mừng kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), trân trọng giới thiệu đến các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh 175 tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

01_GIOI-THIEU
02_BI-DANH
03_BI-DANH
04_BI-DANH
05_BI-DANH
06_BI-DANH
06_BI-DANH-1
07_BI-DANH
08_BI-DANH
09_BI-DANH
10_BI-DANH
11_BI-DANH
11_BI-DANH-1
12_BI-DANH
13_BI-DANH
14_BI-DANH
15_BI-DANH
16_BI-DANH
17_BI-DANH
18_BI-DANH
19_BI-DANH

Nguồn tư liệu: tulieuvankien.dangcongsan.vn, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thiết kế: Nguyễn Thái Thống Triển