slide 1 COVER-WEB COVER NHÀ-VĂN-HOÁ-SINH-VIÊN-SAPUWA CoverMT

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

The Student Culture House In Ho Chi Minh City

Hoạt động tư vấn

giao-lưu-nghe-giọt-tuyết-kể

Chương trình giao lưu chăm sóc sức khỏe tinh thần Sinh viên qua văn học và điện ảnh “Nghe Giọt Tuyết Kể”

Vào lúc 17h00 ngày 02/6 vừa qua, Chương trình giao lưu sức khỏe tinh thần sinh viên qua Văn học và điện ảnh “Nghe Giọt Tuyết Kể” đã diễn ra tại phòng Hội thảo Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu Đô thị ĐHQG-HCM) Với chủ đề: Văn chương và điện...

unnamed

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

1. Câu hỏi  Trong một lần đi chơi, mình có dắt theo chú chó của mình đi theo. Trong một phút lơ là, chú chó bị tuột khỏi tay mình và chạy đi. Lúc đó, nó đã cắn rách chiếc túi của cô Yến và cô Yến bắt mình đền....

1

Quy định pháp luật hình sự Việt Nam về vấn đề An toàn thực phẩm

1. Vấn đề pháp lý Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về vấn đề an toàn thực phẩm. 2. Trả lời Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010 thì an toàn thực phẩm là việc bảo...

2

Quy định pháp luật về biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường. 2. Trả lời Thứ nhất, về khái niệm bạo lực học đường, theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 80/2017/NĐ-CP thì đây là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm...

3

Quy định pháp luật về điều kiện mua nhà ở xã hội

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về điều kiện mua nhà ở xã hội. 2. Trả lời Thứ nhất, về khái niệm nhà ở xã hội, căn cứ khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014, sửa đổi, bổ sung 2020 (LNOHH) thì nhà ở xã hội...

4

Quy định của pháp luật về hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. 2. Trả lời Thứ nhất, về khái niệm và phân loại văn bằng, theo khoản 1 Điều 12 Luật Giáo dục 2019 (LGD 2019), văn bằng của hệ thống giáo dục...

5

Quy định pháp luật về hành vi vẽ bậy lên tường nơi công cộng

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về xử lý hành vi vẽ bậy lên tường nơi công cộng. 2. Trả lời Thứ nhất, về xử phạt hành chính, theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP hành vi phun sơn, viết, vẽ...

6

Quy định pháp luật về hành vi xúi giục trẻ em tảo hôn

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về hành vi xúi giục trẻ em tảo hôn. 2. Trả lời Thứ nhất, về khái niệm trẻ em theo Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016 thì trẻ em là người dưới 16 tuổi. Theo khoản 8 Điều 3 và...

7

Quy định của pháp luật về việc sửa đổi nội dung di chúc

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về việc sửa đổi nội dung di chúc. 2. Trả lời Thứ nhất, về khái niệm di chúc, theo Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015), di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển...

8

Quy định pháp luật về quảng cáo thương mại bị pháp luật nghiêm cấm

1. Vấn đề pháp lý Quy định pháp luật về các quảng cáo thương mại bị pháp luật nghiêm cấm. 2. Trả lời Quảng cáo thương mại là một hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu tới người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ của các thương...

x

Đăng nhập

Vui lòng nhập Tên đăng nhập/Email

Vui lòng nhập mật khẩu

Quên mật khẩu
x

Đăng ký thành viên

Vui lòng nhập Tên đăng nhập

Vui lòng nhập email

Vui lòng nhập mật khẩu

Vui lòng nhập lại mật khẩu

x

Quên mật khẩu

Vui lòng nhập email

x

Quên mật khẩu

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Vui lòng nhập mã xác thực