Quyển 2: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”

?Đây là một câu nói mà hẳn người Việt Nam nào cũng đều biết. Nhưng từ cái ngưỡng “biết” đến cái ngưỡng hiểu và thực hành lại là một khoảng cách khá xa.
??Bằng giọng văn gần gũi nhưng khá thuyết phục, cuốn sách mang đến cho người đọc những suy nghĩ sâu hơn về việc thay đổi cuộc sống một cách toàn diện, mà khởi nguồn là từ việc học hỏi.
?Học để sống trọn từng ngày (phần Học sống)
?Học để hòa nhập (học nói).
?Học để trải lòng mình ra (học viết)
??Và học để mở rộng kiến thức cho một tương lai tốt đẹp hơn.