Quyển 05: Đừng tạo ra một trang trại bò sữa.

Nguồn ảnh: Internet.

?Đừng tạo ra trang trại bò sữa ⛺️của bạn với NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ của Camilo Cruz online
?Nếu bạn là kẻ hay ngụy biện và luôn đổ lỗi cho mọi thứ, bạn luôn sợ hãi và thái độ lệch lạc. Đã đến lúc bạn chịu trách nhiệm vê cuộc đời mình rồi, đừng đổ lỗi cho mọi thứ trong khi đó là lỗi của chính bạn.
?”Ngày xưa có một con bò” được mở đầu bằng 1 câu chuyên ngụ ngôn thú vị.
Tác giả muốn chúng ta hiểu rằng
?? kẻ thù chính của thành công không phải là sự thất bại như mọi người đã nghĩ mà là sự tầm thường, cái tư tưởng rằng cái gì chúng ta cũng biết rồi.
??Bước đệm để mọi người đi đến thành công vượt qua vùng an toàn của mình giúp chúng ta nhận ra những thói quen xấu và cần phải thay đổi, những cái gì mình thiếu thì có thể học hỏi.
??Hãy tưởng tượng rằng khi ta bằng lòng với sự tầm thường chúng ta sẽ dừng học hỏi vĩnh viễn phải không nào?