Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng xin giới thiệu đến các bạn bộ Infographic KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 – 01/8/2020)

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh