“HÀNH TRÌNH  LỊCH SỬ TRỰC TUYẾN” NĂM 2021 – Một cuộc thi dành cho các bạn học sinh, sinh viên hiểu hơn về các giá trị truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó,  giúp cho các bạn có cơ hội tim hiểu và nhìn nhận mới mẻ hơn về một loại hình nghệ thuật truyền thống – Nghệ thuật Hát bội. 

🥇 Cuộc thi sẽ được diễn ra 04 đợt, với các chủ đề khác nhau:

+ Đợt 1 – “Sài Gòn trong tim tôi”: từ 09g00 – 16g00, ngày 20/9 – 24/9/2021

+ Đợt 2 – “Văn hóa Lễ hội – Bản sắc dân tộc Việt”: từ 09g00 – 16g00, ngày 27/9 – 01/10/2021

+ Đợt 3 – “Việt phục – Nét xưa và nay”: từ 09g00 – 16g00, ngày 04/10 – 08/10/2021

+ Đợt 4 – “Nghệ thuật Hát bội”: từ 09g00 – 16g00, ngày 11/10 – 15/10/2021

✍ Hình thức: Thi trực tuyến trên nền tảng trang web Myaloha

👩‍ Đối tượng: Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường THPT, ĐH, CĐ, HV trên đại bàn TP. Hồ Chí Minh

🏆 Cơ cấu giải thưởng với mỗi đợt thi, bao gồm:

🥇 01 thí sinh có thành tích cao nhất: 300.000VND (tiền mặt) + Giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

🥇 04 thí sinh có thành tích tốt tiếp theo: 150.000VND (tiền mặt) + Giấy khen Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

🥇 Thí sinh có thành tích đạt 25/30 câu hỏi từ 02 đượt thi trở lên: Giấy chứng nhận tham gia hội thi của Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh

(Link hình cover và poster: https://drive.google.com/drive/folders/1-Od-kCEYBxcdt6h81k8ycIOG6uCiJJeg)