Nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống Việt Nam; Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên khám phá về nghệ thuật dân gian Việt Nam, từ đó có ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống Việt Nam; Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên khám phá về nghệ thuật dân gian Việt Nam, từ đó có ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Áo dài thực hiện Hành trình khám phá nghệ thuật văn hoá dân gian Việt Nam “Nét Dân Gian” được thực hiện từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020.

Trong mỗi chuyên đề, học sinh, sinh viên sẽ được tìm hiểu về các loại hình văn hoá dân gian Việt Nam thông qua sự truyền đạt kiến thức từ các nghệ nhân, nghệ sĩ, sau đó trải nghiệm thực tế đối với các loại hình văn hoá mà các bạn đã được tìm hiểu.

Hành trình Nét dân gian gồm 5 tập giới thiệu về 5 loại hình nghệ thuật: áo dài, nghệ thuật xếp lá dừa, hát ru, dân ca Quan họ, dân ca Ví, Giặm.

Các tập sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 7 tuần thứ 2 hằng tháng (cụ thể các ngày 13/6, 11/7, 15/8, 12/9, 10/10) trên fanpage cũng như youtube Nhà Văn hoá Sinh viên TP. Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/channel/UC7FgScQc37madpbpEzQVbPw/featured