Đến hẹn lại lên, Nhà Văn hóa Sinh viên sẽ phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”.

Thông qua các tiết mục âm nhạc Tây Nguyên, dân ca Nam – Trung bộ, Hòa tấu – Độc tấu các nhạc cụ dân tộc, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từ đó giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào trong thế hệ trẻ.

Thời gian: Ngày 23/3/2019 (thứ bảy).
Địa điểm: Trường Đại học Sư Phạm kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (số 01, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức).