Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2020 Nhà văn hóa Sinh viên TP. HCM đã được diễn ra thành công và tốt đẹp. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Công Đoàn cấp trên và của Cấp ủy chi bộ cơ quan Nhà Văn hóa Sinh viên.
Trong thời gian vừa qua Công Đoàn tham gia tốt các hoạt động của công đoàn cấp trên phát động: đồng thời tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn tại đơn vị với sự nhiệt tình hưởng ứng cũng như sự đoàn kết của các Công chức, Viên chức – Lao Động mà hoạt động tại đơn vị ngày càng sôi nổi có chiều sâu.