Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 10 tháng 12 năm 2019 chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn, hôm nay Chi bộ Nhà Văn hoá Sinh viên tiến hành tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại biểu, khách mời thực hiện nghi thức chào cờ.
Đại biểu biểu quyết thông qua các văn kiện, đề án của đại hội.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Cấp Ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đồng chí Quách Hải Đạt tái đắc cử, giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Hồ Tấn Đạt giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Mai Thị Thúy giữ nhiệm vụ Chi Ủy viên.
Đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm.