Sinh viên TP. Hồ Chí Minh – Những câu chuyện đẹp là một trong những chương trình mang giá trị giáo dục về đạo đức, lối sống, lan tỏa những hành động tích cực,  điều tốt đẹp của các bạn sinh viên đến với cộng đồng.

Hôm nay, Nhà Văn hóa Sinh viên giới thiệu đến bạn đọc hình ảnh, hoạt động của 22 câu chuyện đẹp trong chương trình triển lãm ảnh Sinh viên TP. Hồ Chí Minh – Những câu chuyện đẹp năm 2020.