Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, học tập lịch sử, truyền thống trong học sinh, sinh viên; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giới trẻ trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc; Đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong học tập và rèn luyện; Thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa của học sinh; Xây dựng sân chơi ý nghĩa, thiết thực dành cho học sinh Trung học phổ thông, Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức cuộc thi Giới thiệu tiểu sử nhân vật, sự kiện lịch sử lần 2 năm 2018 chủ đề “Tự hào sử Việt” dành cho các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại TP. Hồ Chí Minh.

Để chương trình được truyền thông rộng rãi đến sinh viên thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên rất mong nhận được bài viết giới thiệu về những câu chuyện, hành động, hình ảnh đẹp của sinh viên.

– Thời gian: hạn cuối nộp bài dự thi là ngày 26/9/2018 (Thứ tư)

Cuộc thi được chia làm 2 bảng:

Bảng A:

+ Học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Khuyến khích học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tại các tỉnh tham gia cuộc thi.

Bảng B:

+ 03 Giải A: 2.000.000đ/giải + giấy khen của Nhà Văn hóa Sinh viên.

+ 05 Giải B: 1.000.000đ/giải + giấy khen của Nhà Văn hóa Sinh viên.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ:

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chị Bùi Huỳnh Kiều My – Trưởng Phòng TC-HC-QT

SĐT: 0919.695.827    Email: buihuynhkieumy@gmail.com