Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Vừa qua, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quận đoàn Bình Thạnh và Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chuyên đề: “Vấn đề an ninh mạng và việc tuyên truyền trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay”. Chương trình diễn ra sôi nổi với phần biểu diễn minh hoạ hấp dẫn đến từ CLB Kịch Ấn tượng Mới – Nhà Văn hóa Sinh viên và sự tham gia của 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn quận.

Không chỉ dừng lại ở 01 điểm, Nhà Văn hoá Sinh viên TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tại đơn vị của các bạn. Hãy cùng đón chờ nhé!