Vừa qua chuỗi chương trình Tuyên truyền giáo dục, pháp luật năm 2020 đã được tổ chức tại các trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự đông đảo của các bạn sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng.

Chương trình Tuyên truyền giáo dục, pháp luật năm 2020 tại trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Chương trình Tuyên truyền giáo dục, pháp luật năm 2020 tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Trong chương trình, các bạn sinh viên được cảm nhận một cách trực quan sinh động về luật An ninh mạng qua phần biểu diễn đầy hấp dẫn của CLB Kịch Ấn tượng mới – Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh. Vở kịch đã phản ánh về các nội dung liên quan đến đề Luật An ninh mạng hiện nay. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên đã được ThS Trần Ngọc Lan Trang – Giảng viên khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh chia sẻ một cách rõ ràng, kỹ lưỡng về các vấn đề thường xuyên gặp phải của Luật An ninh mạng trong giai đoạn hiện nay giúp các bạn sinh viên có một cách nhìn nhận đúng nhất về Luật An ninh mạng.

Sinh viên trao đổi với Báo cáo viên tại trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Sinh viên trao đổi với Báo cáo viên tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh