Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, lần VI nhiệm kỳ 2020 – 2023, đồng thời giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng những sản phẩm sáng tạo của các bạn sinh viên trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Dưới đây, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu đến các bạn những hình ảnh trong Chương trình Sinh viên sáng tạo – Triển lãm các sản phẩm sáng tạo về khoa học, kỹ thuật, công nghệ của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.