Trải qua mỗi chặng đường cách mạng, lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh từng bước trưởng thành và lớn mạnh, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Xin giới thiệu đến các bạn bộ Infographic Sơ lược quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh