Mô tả khóa học

Sau khi trao 1.000 suất học bổng Tiếng Anh đợt 1, Nhà Văn hóa Sinh viên và Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm nhận được nhiều sự đăng ký sau khi hết hạn đợt 1, cũng như nguyện vọng được trao dồi thêm kiến thức của các bạn Sinh viên ở khu vực ngoài Thủ Đức.- Trung Tâm Ngoại Ngữ Mai Lâm sẽ trao tặng thêm 500 suất học bổng cho khu vực Thủ Đức
–> Phương thức đăng ký đơn giản chỉ cần quét mã code trên poster
–> Thời gian: 16/4 – 18/4/2020
–> TRONG 4 TUẦN:
  – Lấy lại kiến thức nền tảng và căn bản.
–  Luyện phát âm.
– Xây dựng 1.000 câu hỏi và trả lời.